lørdag 25. august 2012

Lotta på Mentalbeskrivelse

Idag har Lotta vært på mentalbeskrivelse i Tromsø, og hun utførde den egentlig ganske som forventet :-) Ingen store overraskelser med andre ord :-) Resultatet ble godkjent, og tross at hun kanskje ikke er helt rasetypisk i dette med hotbeteende, så synes jeg at hun gjorde en god jobb :-) Og avreageringen er det ihvertfall ikke noe å si på! Ble faktisk litt imponert her - etter hun har sjekket ut så er hun helt ferdig, ingen reaksjon videre i det hele tatt, noe som er veldig bra synes jeg :-) Dette kommenterte også beskriver Maj-Brit Iden. Tross relativ høy trussel/aggresjon reaksjon på momentene, så har hun en flott avreagering! :-)

Når det gjelder skudd så reagerte hun litt. Dvs hun rykket til, og fortsatte å leke. Under skudd ved passivitet så rykket hun også til og såg mot skuddretningen, men tok i en gang opp leken etterpå når den ble presentert. Så litt berørt er hun, men ikke noe verre enn at jeg tenker litt jakttrening vil fixe den biffen rimelig kjapt :-)

 
1
2
3
4
5
1a. Kontakt
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk
Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna
Aksepterer kontakt, helt uengasjert, men drar seg ikke unna
Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Balansert
Intensiv kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe
1b. Kontakt
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk
Følger med motvillig. Strever mot fø eller trekker mot annen retning
Følger med hele veien. Nøytral
Følger med villig. Engasjerer seg
Følger med villig. Viser intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer
1c. Kontakt
Håndtering
Avviser, knurrer og/eller biteforsøk
Unnviker, drar seg unna tar evt. Kontakt med fører
Aksepterer, nøytral
Aksepterer, svarer på kontaktatferd
Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testleder
2a. Lek
Lekelyst
Leker ikke
Leker ikke, men viser interesse
Leker, starter langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt, starter raskt
Leker veldig aktivt - starter veldig raskt
2b. Lek
Griping
Griper ikke
Griper ikke, men viser interesse
Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
2c. Lek
Dra kamp
Biter ikke
Biter forsiktig, slipper, holder, men drar ikke i mot
Biter - drar i mot - slipper - tar nytt tak
Griper direkte med hele munnen, drar i mot til testleder slipper
Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper
3a. Jakt
Forfølgelse
1:e gang
Starter ikke
Starter men avbryter
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart - målrettet. Bremser ned ved byttet
Starter durejtem stir fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. Jakt
Griping
1:e gang
Overser byttet/springer ikke frem
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Griper direkte. Slipper
Griper direkte. Beholder byttet i 3 sek
3a. Jakt
Forfølgelse
2:e gang
Starter ikke
Starter men avbryter
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart - målrettet. Bremser ned ved byttet
Starter durejtem stir fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. Jakt
Griping
2:e gang
Overser byttet/springer ikke frem
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Griper direkte. Slipper
Griper direkte. Beholder byttet i 3 sek
4. Aktivitet
Er uoppmerksom/uintressert/inaktiv
Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger
Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt og snuser
Er urolig. Veksler hurtig mellom aktiviteter
5a. Avstandslek
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uintressert
Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Interessert. Følger fig. Uten avbrudd
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. Avstandslek
Trussel/
aggresjon
Ingen bjeff eller knurring
Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del
Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del
Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første del
Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første og andre del
5c. Avsandslek
Nyskjerrighet
Går ikke frem til fig. Uinteressert
Går frem når fig. Snakker eller leker med gjenstanden
Går frem når fig. Gir seg til kjenne
Går frem til fig. Med lav kroppsholding og/eller tidsforsinkelse
Går frem direkte til fig. Uten hjelp
5d. Avstandslek
Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men viser interesse
Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke i mot
Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar imot
Griper direkte med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke
5e. Avstandslek
Samarbeide
Viser ingen interesse
Blir akiv, men avbryter
Er aktiv med fig. Når denne er aktiv
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Oppfordrer passiv fig. Til fortsatt lek
6a. Overraskelse
Redsel
Stanser, kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unnamanøver uten å vende seg bort
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
6b. Overraskelse
Trussel/
aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser noe trusselatferd
Viser trusselatferd over lengre tid
Viser trusselatferd og noen angrep
Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. Overraskelse
Nyskjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/går ikke frem
Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeledressen/roper på hunden
Går frem til kjeledressen når fører står ved siden av
Går frem til kjeledressen når føler har gått halve veien
Går frem til kjeledressen uten hjelp
6d. Overraskelse
Gjenstående redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Liten bue/liten tempoforandring/ser bort ved noen av passeringene
Buer eller tempoforandring ved 1:e passering. Mindre utslag ved 2:e passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e. Overraskelse
Gjenstående interesse
Ingen interesse for kjeledressen
Stanser, lukter/ser på kjeledressen en gang
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst 2 ganger
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a. Lydfølsomhet
Redsel
Stanser, kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unnamanøver uten å vende seg bort
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
7b. Lydfølsomhet
Nyskjerrighet
Går ikke frem
Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden
Går frem til skrammelet når føreren står ved siden
Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går frem til skrammelet uten hjelp
7c. Lydfølsomhet
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Liten bue/liten tempoforandring/ser bort ved noen av passeringene
Buer eller tempoforandring ved 1:e passering. Mindre utslag ved 2:e passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d. Lydfølsomhet
Vedvarende interesse
Ingen interesse for lydkilden
Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang
Stanser lukter/ser på lydkilden minst 2 ganger
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar
Biter i/leker med lydkilden ved to eller flere passeringer
8a. Spøkelser
Trussel/
aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser noe trusselatferd
Viser trusselatferd over lengre tid
Viser stor trusselatferd og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. Spøkelser
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/resignrerer
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer/viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd
Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Kontrollerer/viser reasjon mot spøkelsene under hele momentet
8c. Spøkelser
Redsel
Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører
Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll
Flykter lengre enn båndets lengde. Kan søke støtte hos tilskuere eller forlate stedet
8d. Spøkelser
Nyskjerrighet
Går frem når fører har tatt av figurantene drakta
Går frem når fører snakker med figuranten/rper på hunden
Går frem til spøkelset når fører står ved siden av
Går frem til spøkelset når fører har gått halve veien
Går frem til spøkelset uten hjelp
8e. Spøkelser
Kontakt
Avviser eller unngår kontaktforsøk
Aksepterer kontakt - helt uengasjert, men drar seg ikke unna
Besvarer kontaktforsøk
Tar selv kontakt - balansert
Intensiv kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe
9a. Lek2
Lekelyst
Leker ikke
Leker ikke, men kan vise interesse
Leker - starter langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt, starter raskt
Leker veldig aktivt - starter veldig raskt
9b. Lek2
Griping
Griper ikke
Griper ikke direkte, snuser først på gjenstande
Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. Skudd
Viser ingen berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt
kontroll som forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet
Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/
passivitet
Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet
Vedvarnde uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd
Avreagerer:
Ja
 
Gjennomført MH:
Ja
 
Beskriver:
Maj-Brit Iden
 
Beskriver:
Øivind Juul Schetne
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar